undefined
undefined

Spotkanie informacyjne - "Ustawa opakowaniowa, opłata produktowa"

Szanowni Państwo!

W związku ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie opakowań, odpadów
opakowaniowych o opłacie produktowej z dnia 11 kwietnia 2001, Dz.U.nr63, z
późniejszymi zmianami, Nowotomyska Izba Gospodarcza organizuje BEZPŁATNE
spotkanie informacyjne w związku z w/w aspektami.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek ten spoczywa na wszystkich
przedsiębiorcach i jednostki kontrolujące ( Wojewódzka Inspekcja Ochrony
Środowiska) ma prawo naliczać w formie kary (podatku) opłatę produktową do
5-ciu lat wstecz.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 18 września b.r.,o godzinie
10.00 w biurze Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.Czas trwania spotkania ok. 1,5 godziny.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową lub telefonicznie pod nr
tel. 061 44 20 185.