undefined
undefined

Komisje tematyczne

 1. Komisja d.s gospodarki i finansów:
  1. przygotowywanie opinii i stanowiska gospodarczego dla władz samorządowych;
  2. inicjowanie regionalnych przedsięwzięć gospodarczych;
  3. udział w pracach komisji i zespołów powołanych przez władze samorządowe, działające w zakresie gospodarki;
  4. tworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów;


 

 1. Komisja d.s edukacji i kultury:
  1. inicjowanie i prowadzenie szkoleń dla członków Izby;
  2. utrzymywanie kontaktów ze szkołami, centrami kultury;
  3. inicjowanie i powadzenie sponsoringu na rzecz organizacji  kulturowych i edukacyjnych;
  4. organizacja spotkań integracyjnych środowiska gospodarczego;


 

 1. Komisja d.s  promocji:
  1. współpraca z agendami promocji organizacji samorządowych;
  2. nawiązywanie kontaktów z mediami;
  3. promowanie przedsiębiorczości;


 

 1. Komisja d.s kontaktów z organizacjami Unii Europejskiej, agendami rządowymi i pozarządowymi:
  1. nawiązywanie kontaktów z organizacjami dysponującymi środkami pomocowymi;
  2. pomoc w opracowywaniu materiałów;
  3. zbieranie informacji dotyczących nowych form współpracy europejskiej;
  4. organizowanie konferencji w zakresie działań komisji;