undefined
undefined

ekoszkolenia

Do końca 2006 roku trwa ogólnopolski program „EKOSZKOLENIA” realizowany na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach tego programu w całym kraju organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców, podczas których zapoznają się oni regulacjami prawnymi związanymi z ochrona środowiska i z wymogami wynikającymi z regulacji dla tych firm.


Do tej pory ponad 2300 uczestników z całego kraju wzięło udział w seminariach. Do końca tego roku istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach współorganizowanych przez Nowotomyską Izbę Gospodarczą.


Dotąd problematyka dostosowania przedsiębiorstwa do prawa ochrony środowiska była w firmach traktowana po macoszemu – królowały szkolenia z dziedziny marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i rachunkowości. Tymczasem z przepisów Unii Europejskiej i polskiego prawa wynika, ze przedsiębiorstwa ( w tym małe i średnie ) muszą osiągnąć odpowiednie standardy w zakresie emisji do wód i powietrza, poziomu hałasu, ochrony przyrody i gospodarki odpadami oraz wymagań dotyczących ekologicznych cech wyrobu. Prawo polskie podążając za prawem europejskim nakłada na firmy rozbudowane obowiązki , a niewiele przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z konieczności podjęcia stosownych działań , gdyż nie nadążają za zmianami legislacyjnymi bądź ignorują odpowiedzialność materialną i restrykcje jakie niosą zmiany w prawie dotyczącym ochrony środowiska.


Nowotomyska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenia z następującej tematyki:

  1. Prawo ABC – szkolenie wprowadzające do tematyki obowiązków prawnych dotyczących ochrony środowiska dla przedsiębiorcy;

  2. Fundusze ABC – szkolenie dotyczące działań ochrony środowiska skierowanych na korzystanie z funduszy strukturalnych;

  3. Gospodarka Odpadami.


Rekrutacja na te szkolenia jest ciągła, terminy zostaną ustalone przy zebraniu wymaganej liczby osób.


Więcej informacji na www.ekoszkolenia.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie lub w biurze NIG, nr tel. 061 44 20 185


Odpłatność za szkolenie, dzięki dofinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny, jest niewielka, od 50zł za jeden dzień szkoleniowy. Istnieje możliwość rozliczenia bezpłatnego na podstawie dokumentów potwierdzających czas pracy spędzony na szkoleniu ( warunek: wartość wynagrodzenia brutto za okres uczestnictwa w szkoleniu musi być co najmniej równy wysokości opłaty za szkolnie, czyli 50zł.)